Створення сайтів Львів067 607 57 84
МЕНЮ

PHP - визначення особи на фотографії

Знадобилося, автоматично, з завантаженою фотографії користувача, визначати обличчя і вирізати його для аватара (так як це роблять соціальні мережі ВКонтакте і Однокласники). PHP-клас визначає тільки одну особу на фото. Відсоток помилкового спрацьовування - стерпний. 12 помилок з 100 завантажених зображень.

PHP-клас для визначення особи на фотографії:

class Face_Detector {
  
  protected $detection_data;
  protected $canvas;
  protected $face;
  private $reduced_canvas;
  
  public function __construct($detection_file = 'detection.dat') {
    if (is_file($detection_file)) {
      $this->detection_data = unserialize(file_get_contents($detection_file));
    } else {
      throw new Exception("Couldn't load detection data");
    }
  }
  
  public function face_detect($file) {
    if (!is_file($file)) {
      throw new Exception("Can not load $file");
    }
    
    $this->canvas = imagecreatefromjpeg($file);
    $im_width = imagesx($this->canvas);
    $im_height = imagesy($this->canvas);

    //Resample before detection?
    $ratio = 0;
    $diff_width = 320 - $im_width;
    $diff_height = 240 - $im_height;
    if ($diff_width > $diff_height) {
      $ratio = $im_width / 320;
    } else {
      $ratio = $im_height / 240;
    }

    if ($ratio != 0) {
      $this->reduced_canvas = imagecreatetruecolor($im_width / $ratio, $im_height / $ratio);
      imagecopyresampled($this->reduced_canvas, $this->canvas, 0, 0, 0, 0, $im_width / $ratio, $im_height / $ratio, $im_width, $im_height);
      
      $stats = $this->get_img_stats($this->reduced_canvas);
      $this->face = $this->do_detect_greedy_big_to_small($stats['ii'], $stats['ii2'], $stats['width'], $stats['height']);
      $this->face['x'] *= $ratio;
      $this->face['y'] *= $ratio;
      $this->face['w'] *= $ratio;
    } else {
      $stats = $this->get_img_stats($this->canvas);
      $this->face = $this->do_detect_greedy_big_to_small($stats['ii'], $stats['ii2'], $stats['width'], $stats['height']);
    }
    return ($this->face['w'] > 0);
  }
  
  
  public function toJpeg() {
    $color = imagecolorallocate($this->canvas, 255, 0, 0); //red
    imagerectangle($this->canvas, $this->face['x'], $this->face['y'], $this->face['x']+$this->face['w'], $this->face['y']+ $this->face['w'], $color);
    header('Content-type: image/jpeg');
    imagejpeg($this->canvas);
  }
  
  /* Added by codediesel */
  public function cropFace() {
    $canvas = imagecreatetruecolor($this->face['w'], $this->face['w']);
    imagecopy($canvas, $this->canvas, 0, 0, $this->face['x'], $this->face['x'], $this->face['w'], $this->face['w']);
    header('Content-type: image/jpeg');
    imagejpeg($canvas);
  }
  
  public function toJson() {
    return "{'x':" . $this->face['x'] . ", 'y':" . $this->face['y'] . ", 'w':" . $this->face['w'] . "}";
  }
  
  public function getFace() {
    return $this->face;
  }
  
  protected function get_img_stats($canvas){
    $image_width = imagesx($canvas);
    $image_height = imagesy($canvas);   
    $iis = $this->compute_ii($canvas, $image_width, $image_height);
    return array(
      'width' => $image_width,
      'height' => $image_height,
      'ii' => $iis['ii'],
      'ii2' => $iis['ii2']
    );     
  }
  
  protected function compute_ii($canvas, $image_width, $image_height ){
    $ii_w = $image_width+1;
    $ii_h = $image_height+1;
    $ii = array();
    $ii2 = array();   
                
    for($i=0; $i<$ii_w; $i++ ){
      $ii[$i] = 0;
      $ii2[$i] = 0;
    }            
                  
    for($i=1; $i<$ii_w; $i++ ){ 
      $ii[$i*$ii_w] = 0;    
      $ii2[$i*$ii_w] = 0; 
      $rowsum = 0;
      $rowsum2 = 0;
      for($j=1; $j<$ii_h; $j++ ){
        $rgb = ImageColorAt($canvas, $j, $i);
        $red = ($rgb >> 16) & 0xFF;
        $green = ($rgb >> 8) & 0xFF;
        $blue = $rgb & 0xFF;
        $grey = ( 0.2989*$red + 0.587*$green + 0.114*$blue )>>0; // this is what matlab uses
        $rowsum += $grey;
        $rowsum2 += $grey*$grey;
        
        $ii_above = ($i-1)*$ii_w + $j;
        $ii_this = $i*$ii_w + $j;
        
        $ii[$ii_this] = $ii[$ii_above] + $rowsum;
        $ii2[$ii_this] = $ii2[$ii_above] + $rowsum2;
      }
    }
    return array('ii'=>$ii, 'ii2' => $ii2);
  }
  
  protected function do_detect_greedy_big_to_small( $ii, $ii2, $width, $height ){
    $s_w = $width/20.0;
    $s_h = $height/20.0;
    $start_scale = $s_h < $s_w ? $s_h : $s_w;
    $scale_update = 1 / 1.2;
    for($scale = $start_scale; $scale > 1; $scale *= $scale_update ){
      $w = (20*$scale) >> 0;
      $endx = $width - $w - 1;
      $endy = $height - $w - 1;
      $step = max( $scale, 2 ) >> 0;
      $inv_area = 1 / ($w*$w);
      for($y = 0; $y < $endy ; $y += $step ){
        for($x = 0; $x < $endx ; $x += $step ){
          $passed = $this->detect_on_sub_image( $x, $y, $scale, $ii, $ii2, $w, $width+1, $inv_area);
          if( $passed ) {
            return array('x'=>$x, 'y'=>$y, 'w'=>$w);
          }
        } // end x
      } // end y
    } // end scale
    return null;
  }
  
  protected function detect_on_sub_image( $x, $y, $scale, $ii, $ii2, $w, $iiw, $inv_area){
    $mean = ( $ii[($y+$w)*$iiw + $x + $w] + $ii[$y*$iiw+$x] - $ii[($y+$w)*$iiw+$x] - $ii[$y*$iiw+$x+$w] )*$inv_area;
    $vnorm = ( $ii2[($y+$w)*$iiw + $x + $w] + $ii2[$y*$iiw+$x] - $ii2[($y+$w)*$iiw+$x] - $ii2[$y*$iiw+$x+$w] )*$inv_area - ($mean*$mean);  
    $vnorm = $vnorm > 1 ? sqrt($vnorm) : 1;
    
    $passed = true;
    for($i_stage = 0; $i_stage < count($this->detection_data); $i_stage++ ){
      $stage = $this->detection_data[$i_stage]; 
      $trees = $stage[0]; 

      $stage_thresh = $stage[1];
      $stage_sum = 0;
               
      for($i_tree = 0; $i_tree < count($trees); $i_tree++ ){
        $tree = $trees[$i_tree];
        $current_node = $tree[0];  
        $tree_sum = 0;
        while( $current_node != null ){
          $vals = $current_node[0];
          $node_thresh = $vals[0];
          $leftval = $vals[1];
          $rightval = $vals[2];
          $leftidx = $vals[3];
          $rightidx = $vals[4];
          $rects = $current_node[1];
          
          $rect_sum = 0;
          for( $i_rect = 0; $i_rect < count($rects); $i_rect++ ){
            $s = $scale;
            $rect = $rects[$i_rect];
            $rx = ($rect[0]*$s+$x)>>0;
            $ry = ($rect[1]*$s+$y)>>0;
            $rw = ($rect[2]*$s)>>0; 
            $rh = ($rect[3]*$s)>>0;
            $wt = $rect[4];
            
            $r_sum = ( $ii[($ry+$rh)*$iiw + $rx + $rw] + $ii[$ry*$iiw+$rx] - $ii[($ry+$rh)*$iiw+$rx] - $ii[$ry*$iiw+$rx+$rw] )*$wt;
            $rect_sum += $r_sum;
          } 
           
          $rect_sum *= $inv_area;
             
          $current_node = null;
          if( $rect_sum >= $node_thresh*$vnorm ){
            if( $rightidx == -1 ) 
              $tree_sum = $rightval;
            else
              $current_node = $tree[$rightidx];
          } else {
            if( $leftidx == -1 )
              $tree_sum = $leftval;
            else
              $current_node = $tree[$leftidx];
          }
        } 
        $stage_sum += $tree_sum;
      } 
      if( $stage_sum < $stage_thresh ){
        return false;
      }
    } 
    return true;
  }
}
          

Приклад використання:

<?php
error_reporting(0);
include "FaceDetector.php";
$face_detect = new Face_Detector('detection.dat');
$face_detect->face_detect('sample-image1.jpg');
$face_detect->toJpeg();
?>
          

В результаті отримуємо зображення з певною особою.

Якщо відразу потрібно зробити кроп в аватар:

$face_detect->cropFace();